Biệt thự nhà chị Nhung

Vị trí : Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Biệt thự Luxyry Sky Lake H23

Vị trí Flamingo, Đại Lải

Villa T134 Flamingo Đại Lải

Vị trí, Flamingo Đại lải, Vĩnh Phúc

Biệt Thự Hoa Hồng

Vị trí Flamingo Đại lải, Vĩnh Phúc

Công trình nhà ở A Quỳnh

Vị trí khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội

Công trình Văn Phòng kết hợp nhà ở

Vị trí : Bắc Lãm, Hà Đông

Công trình cửa hàng Thái Hà

Vị trí 23 Thái Hà, Hà Nội

Công trình nhà ở

Vị trí Ninh Hiệp

Công trình nhà thờ họ

Vị trí Thanh Oai, Hà Nội